Til minne om Kristine

Hjelp flodbølgeofrene
Felles kontonummer for:
Flyktningsrådet, Kirkens Nødhjelp, Norsk Folkehjelp og Redd Barna
Givertlf: 820 44 230
Kontonr: 8380.08.09900 (80)

Nettsider med mer informasjon
Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen
Norges Røde Kors
Norsk folkehjelp
Kirkens nødhjelp
Redd Barna
Care Norge
Leger uten grenser
SOS Barnebyer

Design
Takk til Frankie Achille for designet på disse minnesidene.